e-SMASH ver 3.0
 TUKAR Kata Laluan  
 
 
   Saya perlu menukar Kata Laluan saya.  
   Dengan ini saya mengemukakan permohonan  
    untuk menukar Kata Laluan dan mengaktifkan     
semula profail pengguna saya.   

 No. Kad Pengenalan 
 Kata Laluan Semasa 
 
Kata Laluan Baru 
Pengesahan Kata Laluan Baru